Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Δύο παράμετροι στενά συνδεδεμένες με όλα τα προϊόντα μας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη και η φροντίδα για το περιβάλλον. Ο Όμιλος παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας πετρελαιοειδή, πετροχημικά και λιπαντικά για ποικίλες χρήσεις.

Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της π.Γ.Δ.Μ. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης.

Ο Όμιλος καλύπτει τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών (βιομηχανία, μεταφορές, μετακίνηση, ναυτιλία, αεροπλοΐα, κ.λπ.) και δραστηριοποιείται στη λιανική και στη χονδρική πώληση, στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εκτός από καύσιμα και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων, παρέχεται και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP.

 

Ποσοστό πωλήσεων ανά προϊόν σε κάθε εταιρεία του Ομίλου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΟ BP

ΕΚΟ
SERBIA

OKTA

EKO 
BULGARIA

HP 
CYPRUS

JUGOPETROL
Βενζίνη 95 οκτανίων 15,41% 38,16% 19,75% 9,40%% 11,30% 30,70% 13,20%
Βενζίνη 98 οκτανίων     6,06% 1,60%   2,30% 3,20%
Βενζίνη 100 οκτανίων 0,99% 2,68%     1,30%    
Πετρέλαιο Κίνησης 17,95% 36,15% 58,27% 63,60% 53,80% 28,80% 65,60%
Πετρέλαιο Θέρμανσης 7,44% 18,51%   5,60%   8,40% 3,90%
Πετρέλαιο Ναυτιλίας 6,79%         11,60%  
Λιπαντικά 0,53% 0,03% 0,14%     0,30% 0,10%
Κηροζίνη 0,10% 0,01%       0,80%  
Μαζούτ (fuel oil) 30,22% 1,24%   10,40%   4,10%  
Άσφαλτος 1,85% 0,91% 0,02% 0,70% 7,30%    
LPG 2,42% 2,31% 15,36% 4,00% 17,50% 5,10% 1,90%
CNG              
Jet A1 16,30%     4,70% 7,70% 7,90% 12,00%
Polypropylene     0,38%        
Other (methane)         1,10%    

 

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο 1.700 πρατηρίων εμπορίας καυσίμων. Κύριοι άξονες της στοχευόμενης βελτίωσης ανταγωνιστικότητας είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και η περαιτέρω αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η «σύνθεση προϊόντων», το 2016, στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου:

 

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS: Εταιρεία εμπορίας καυσίμων που προμηθεύει την Κυπριακή αγορά (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με προϊόντα της ΕΚΟ (καύσιμα και λιπαντικά). Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω πρατηρίων) 61,80%, εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες 13,30%, πελάτες LPG 5,1%, διεθνείς πελάτες 19,50% (ναυτιλιακά καύσιμα 11,60% και καύσιμα αεροσκαφών 7,90%) και λιπαντικά 0,30%.

 

EKO SERBIA: Το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 53 πρατήρια καυσίμων (τύπου COMO) και 1 πρατήρια τύπου DODO, που καλύπτουν το 6,8% των τοπικών αναγκών και συνιστούν το 5% της εγχώριας αγοράς, με βάση τον αριθμό πρατηρίων. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 7,15% και λιανικής 92,85%.

 

OKTA: Καλύπτει περίπου το 69% της τοπικής αγοράς καυσίμων στην π.Γ.Δ.Μ. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητάς της, λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (κυρίως σε π.Γ.Δ.Μ. και Κοσσόβο και δευτερευόντως σε Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Παράλληλα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης εργασιών μεταφορών, logistics και τεχνικής υποστήριξης. Μέσω του δικτύου 25 πρατηρίων που διαθέτει, καλύπτει το 9% της τοπικής λιανικής αγοράς, σε αριθμό πρατηρίων καυσίμων, ενώ έχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 12% ως προς τον όγκο πωλήσεων στη λιανική εμπορία.

 

EKO BULGARIA: Τα πρατήρια της καλύπτουν γεωγραφικώς το 90% της χώρας στη λιανική αγορά ενώ η εταιρεία αντίστοιχα το 100% της χώρας στην χονδρική. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική είναι 9,7% (86 πρατήρια καυσίμων).

 

JUGOPETROL: Κατέχει το 52% του μεριδίου λιανικής αγοράς και το 41% ως προς τον αριθμό των πρατηρίων στο Μαυροβούνιο. Διαθέτει ένα δίκτυο 40 πρατηρίων, 3 σταθμών εξυπηρέτησης Yacht, 1 εγκατάσταση για ελαφρά καύσιμα στο Bar καθώς και 2 εγκαταστάσεις με αεροπορικά καύσιμα στο Tivat και την Podgorica.

 

DIAXON: Δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φιλμ πολυπροπυλενίου με τη μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM). Το παραγόμενο προϊόν εξάγεται κατά 30%.

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης