Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΚΟ το Δεκέμβριο 2012, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, δημιούργησε το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ περιλαμβάνει 6 βήματα ελέγχου στις εγκαταστάσεις και στο πρατήριο, τα οποία είναι:

  • Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις
  • Συνεχείς ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στο διυλιστήριο και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  • Σφράγιση βυτίων μεταφοράς και παρακολούθηση των διαδρομών βυτίων μεταφοράς με συστήματα GPS
  • Έλεγχοι στο πρατήριο
  • Έλεγχος και σφράγιση αντλιών με ταινία διασφάλισης ποιότητας
  • Δυνατότητα ελέγχου ποιότητας από τον καταναλωτή μέσω spot test kits
  • Έλεγχος καυσίμων από δύο κινητά συνεργεία στελεχωμένα με προσωπικό του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
  • Διεξαγωγή απροειδοποίητων ποσοτικών ελέγχων από συμβατικά οχήματα

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ: http://www.eko.gr/pratiria/programmata-2/programma-engyisi-eko/

Το 2016, πραγματοποιήθηκαν 1601 spot test kits από πελάτες σε πρατήρια ΕΚΟ. Παράλληλα, οι συνεργάτες μας από το ΕΜΠ, πραγματοποίησαν ελέγχους σε 915 πρατήρια ΕΚΟ, όπου εξετάστηκαν 5.104 ακροσωλήνια.

Στα πρατήρια BP, ήδη από το 2011, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καυσίμων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Δύο κινητά συνεργεία, στελεχωμένα με προσωπικό του ΕΜΠ, είναι εξοπλισμένα με ειδικές συσκευές για επί τόπου έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων.

Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται, με αξιόπιστο τρόπο, δείγματα που ελέγχονται λεπτομερώς στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ ενώ γίνονται ποσοτικές μετρήσεις ακριβείας καυσίμων με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία.

Οι έλεγχοι διεξάγονται όλο το χρόνο, απροειδοποίητα, και καταγράφονται και τεκμηριώνονται τόσο στο πρατήριο όσο και σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων που διατηρούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ.

Μέσω αυτού του συστήματος ελέγχθηκαν από τα κινητά συνεργεία του ΕΜΠ 632 πρατήρια BP, όπου εξετάστηκαν 4.228 ακροσωλήνια.

 

KPIs Εμπορίας

Αριθμός
πρατηρίων
Καλυψώ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (στόχος)

34

(brand EKO)

38

(brand EKO)

54

(48 brand EKO & 6 brand BP)

90

(60 brand EKO & 30 brand BP)

139

(77 brand EKO & 62 brand BP)

166

(88 brand EKO & 78 brand BP)

81

(95 brand EKO & 86 brand ΒP)

202

(103 brand EKO & 99 brand ΒP)

Μέσος όρος
ανθρωποωρών
εκπαίδευσης
(διαχειριστές,
πρατηριούχοι
και υπάλληλοι)

2012 2014 2015 2016 2017 (στόχος)

499 / 251

Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 1,99 ώρες

2.237 / 284

Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 7,9 ώρες

9.982/1.712

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 5,8 ώρες

8.705/2.731

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,2 ώρες
 

11.258/3.103

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,6 ώρες

 

Σήμανση Προιόντων

Οι τύποι προϊόντων που υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης είναι τα λιπαντικά (εισαγόμενα και εγχώρια blended) και τα χημικά προϊόντα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου (όπως αντιψυκτικά υγρά και υγρά φρένων). Τα λιπαντικά (βιομηχανικά, επαγγελματικά και αναλώσιμα) είναι γενικά χαμηλής μεταβλητότητας προϊόντα και δεν αξιολογούνται ως επικίνδυνες (hazardous) ουσίες.

Οι ετικέτες σήμανσης και τα διαθέσιμα έντυπα MSDS, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, τεκμηριώνουν την ασφάλεια του προϊόντος, ενημερώνουν για τον τρόπο χρήσης, τις προδιαγραφές του προϊόντος και τον τρόπο απόρριψης.

Όλες οι δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων συμφωνούν πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (βλ. και δείκτη G4-PR7). Τα στελέχη του μάρκετινγκ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές και τους νέους κανονισμούς.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης