Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 384 μόνιμοι εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 122 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από €3 εκ. δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, δαπανώντας για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις γειτονικές με τις περιοχές όπου λειτουργούμε.

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 13% στις ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 96% στις εμπορικές εταιρείες. Για τον ορισμό τοπικού προμηθευτή δες δείκτη G4-EC9 στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/.

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει όμορων περιοχών) των ΕΛΠΕ και DIAXON:

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Προμηθευτές Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Όμοροι Δήμοι Θριασίου 14.634 5,6% 189 6,2%
Όμοροι Δημοι Δυτ. Θεσσαλονίκης 17.259 6,6% 210 6,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ 31.894 12,1% 399 13,0%
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 231.345 87,9% 2.674 87,0%
ΣΥΝΟΛΟ 263.239 100% 3.073 100%

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/ Εξωτερικού) των ΕΛΠΕ και DIAXON:

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Προμηθευτές Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Έξωτερικού 97.850 37% 715 23%
Εσωτερικού 165.389 63% 2.359 77%
ΣΥΝΟΛΟ 263.239 100% 3.073 100%

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/Εξωτερικού) των εμπορικών εταιρειών:

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΧΙΛ. €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
  Σύνολο Τοπικοί Σύνολο Τοπικοί
ΕΚΟ

99.107

96.601

3.138

3.100

EKO BULGARIA 43.843 42.784 488 464
HP CYPRUS 18.936 16.939 723 686
OKTA 4.481 3.877 407 367
EKO SERBIA 15.851 15.598 609 595
JUGOPETROL 19.252 18.375 561 504
ΣΥΝΟΛΟ 201.470 194.174 5.926 5.716
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ % 96% 96%

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης