Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ-ΟΡΑΜΑ

• Διανομή κοινωνικού προϊόντος αξίας € 1,4 δις

• € 194 εκατ. στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)

• € 56 εκατ. απ’ ευθείας στο Δημόσιο μέσω άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

• € 1,1 δις έμμεσων φόρων που εισπράχθηκαν και αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο

• € 3,2 εκατ. στην κοινωνία μέσω δράσεων ΕΚΕ

• € 465 εκατ. καταβλήθηκαν σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές

• € 1,3 εκατ. δαπανήθηκαν σε έργα για την τοπική κοινωνία

• 209 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν to 2016 σε τοπικές κοινωνίες και 201 στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Βραβεύσεις – Διακρίσεις Ομίλου

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει λάβει πολλά βραβεία στο πλαίσιο της αναγνώρισης για την ολοκληρωμένη προσέγγισή του προς την εταιρική υπευθυνότητα. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βραβεύσεις και διακρίσεις που λάβαμε το 2016:

 

Corporate Affairs Excellence Awards-Βράβευση για Helpe Village

Marketing Excellence Awards-Βραβείο Αριστείας στην ΕΚΟ για το “DIESEL Avio”

Επιβράβευση του Ομίλου ΕΛΠΕ από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου για τις «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά»

Βράβευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο 6ο Ετήσιο Capital Link - CSR in Greece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:  «Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις»

Environmental Awards 2016: Gold Award στις ενότητες Sustainable Energy Intensive Industry και Sustainable Business

Επιχειρηματικά βραβεία «ΧΡΗΜΑ»- Α' Βραβείο στην κατηγορία «ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2016»

Active Business Award

Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)- Βραβείο β’

EKO Serbia: Βραβείο UEPS 2016-Καλύτερη Ολοκληρωμένη Εκστρατεία Μάρκετινγκ

ΕΚΟ Bulgaria: Βραβείο QUDAL- Καλύτερο Πρατήριο Καυσίμων και Καλύτερου cafe-bar

Τιμητική διάκριση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου για τη συνεισφορά της στην Ανάπτυξη της Κύπρου

Bραβείο για την πολύτιμη προσφορά της ΕΚΟ Κύπρου στο ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ»

Corporate Superbrand Award to EKO Serbia

 

 

 

Το Όραμά μας:

Να είμαστε ένας καινοτόμος, εξωστρεφής και ανταγωνιστικός περιφερειακός Όμιλος, που θα πρωτοπορεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό, όπως αυτός διαμορφώνεται στο διεθνές περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.


Η Αποστολή μας:
Να είμαστε ανεξάρτητος, εξωστρεφής, εκ των πλέον ανταγωνιστικών περιφερειακών ενεργειακών Ομίλων, που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα υψηλών επιδόσεων με την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στον συντελούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος

Οι Αρχές μας:

  • Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα
  • Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας
  • Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον
  • Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη Συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα
  • Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας
  • Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας.

Οι Συμπεριφορές μας:

1)    Ακεραιότητα

2)    Επαγγελματισμός

3)    Δέσμευση

4)    Ευθυκρισία

5)    Πρωτοβουλία

6)    Εξωστρέφεια

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης